حضرت علی (ع) در شگفتم از كسى كه مى تواند استغفار كند و نا اميد است.

امروز:جمعه 31 فروردین 1397 16:47 بعد از ظهر

نوروز مبارک

کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سياهي نگاه دار دلي را که برده اي به نگاهي فروغی بسطامی

عنوان

بدون متن