امام جعفر صادق (ع) : هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطاء كند ، از كساني است كه ايمانش كامل است.

امروز:سه شنبه 28 خرداد 1398 11:21 قبل از ظهر

مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی

تاریخ ثبت : 1394/04/01

حسینی، سيد منوچهر؛ جهانشاهي، امیر؛ فضلی کوشا، علی؛ فروزنده، بهجت؛ " مدل سازی خازن حاشيه اي داخلي و خارجي گيت هاي فلزي و پلي سيليکون در افزاره هاي نانومتري SOI و روند تغييرات آن ها با ضريب دي الکتريک "، شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 24-26 اردیبهشت 86 حسینی، سيد منوچهر؛ کریمی، مهدي؛ دهقان نيري، فاطمه؛ اصل سليماني، ابراهیم؛ " بررسي تاثير توان لايه نشاني بر روي ويژگي هاي بلوري و نوري نانو ساختار هاي اكسيد روي آلاييده شده توسط آلومينيوم لايه نشاني شده توسط كندوپاش راديويي"؛ اصفهان، کنفرانس نانومواد و نانو تکنولوژی؛ اردیبهشت 88 حسینی، سيد منوچهر؛ کریمی، مهدي؛ دهقان نيري، فاطمه؛ اصل سليماني، ابراهیم؛ " ويژگي هاي الكتريكي و نوري نانو ساختار هاي اكسيد روي آلاييده شده توسط آلومينيوم "؛ اصفهان، کنفرانس نانو نانومواد و