پیامبر اکرم (ص) : هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود.

امروز:سه شنبه 20 آذر 1397 19:06 بعد از ظهر

مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی

تاریخ ثبت : 1394/04/01

حسینی، سيد منوچهر؛ جهانشاهي، امیر؛ فضلی کوشا، علی؛ فروزنده، بهجت؛ " مدل سازی خازن حاشيه اي داخلي و خارجي گيت هاي فلزي و پلي سيليکون در افزاره هاي نانومتري SOI و روند تغييرات آن ها با ضريب دي الکتريک "، شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 24-26 اردیبهشت 86 حسینی، سيد منوچهر؛ کریمی، مهدي؛ دهقان نيري، فاطمه؛ اصل سليماني، ابراهیم؛ " بررسي تاثير توان لايه نشاني بر روي ويژگي هاي بلوري و نوري نانو ساختار هاي اكسيد روي آلاييده شده توسط آلومينيوم لايه نشاني شده توسط كندوپاش راديويي"؛ اصفهان، کنفرانس نانومواد و نانو تکنولوژی؛ اردیبهشت 88 حسینی، سيد منوچهر؛ کریمی، مهدي؛ دهقان نيري، فاطمه؛ اصل سليماني، ابراهیم؛ " ويژگي هاي الكتريكي و نوري نانو ساختار هاي اكسيد روي آلاييده شده توسط آلومينيوم "؛ اصفهان، کنفرانس نانو نانومواد و نانو تکنولوژی؛ اردیبهشت 88 جهانشاهی، امیر؛ حسینی، سید منوچهر؛ اسفندیارپور، بهزاد؛ افضلی کوشا، علی؛ "بررسی و مقایسه خازن حاشیه ای گیت های فلزی و پلی سیلیکون در افزاره های نانو متری SOI "؛ کنفرانس فیزیک ایران؛ یاسوج؛ 1386

  • ابتدا
  • قبلی
  • 4
  • 5
  • 6
  • انتها

ربیع مبارک

حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن و آنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو مولوی

عنوان

بدون متن