پیامبر اکرم (ص) : هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود.

امروز:چهار شنبه 2 بهمن 1398 05:03 قبل از ظهر

شهادت سردار رشید اسلام را تبریک و تسلیت عرض می کنم

ای دوست قبولم کن وجانم بستان مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان مولوی

عنوان

بدون متن