پیامبر اکرم (ص) : هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود.

امروز:سه شنبه 3 مهر 1397 02:26 قبل از ظهر

یا ابا عبدالله الحسین (ع)

حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور حافظ شیرازی

عنوان

بدون متن