حضرت علی (ع) در شگفتم از كسى كه مى تواند استغفار كند و نا اميد است.

امروز:یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 02:54 قبل از ظهر

میلاد قائم آل محمد مبارک باد.

آه ! یک روز همین آه تو را می گیرد گاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزد فاضل نظری

عنوان

بدون متن