پیامبر اکرم (ص) : هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود.

امروز:شنبه 4 اسفند 1397 15:14 بعد از ظهر

دهه فجر انقلاب اسلامی مبارک.

آه ! یک روز همین آه تو را می گیرد گاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزد فاضل نظری

عنوان

بدون متن