پیامبر اکرم (ص) : هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود.

امروز:پنجشنبه 31 مرداد 1398 06:58 قبل از ظهر

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا (ع)

حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن و آنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو مولوی

عنوان

بدون متن