پیامبر اکرم (ص) : هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود.

امروز:چهار شنبه 2 بهمن 1398 05:27 قبل از ظهر

شهادت سردار رشید اسلام را تبریک و تسلیت عرض می کنم

کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سياهي نگاه دار دلي را که برده اي به نگاهي فروغی بسطامی

عنوان

بدون متن