پیامبر اکرم (ص) : هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود.

امروز:شنبه 25 آبان 1398 06:05 قبل از ظهر

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

آه ! یک روز همین آه تو را می گیرد گاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزد فاضل نظری

عنوان

بدون متن