پیامبر اکرم (ص) : هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود.

امروز:شنبه 4 اسفند 1397 14:57 بعد از ظهر

دهه فجر انقلاب اسلامی مبارک.

کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سياهي نگاه دار دلي را که برده اي به نگاهي فروغی بسطامی

عنوان

بدون متن