امام جعفر صادق (ع) : هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطاء كند ، از كساني است كه ايمانش كامل است.

امروز:سه شنبه 28 خرداد 1398 12:21 قبل از ظهر

نمرات نهایی ریاضیات مهندسی

تاریخ ثبت : 1397/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم نمرا