پیامبر اکرم (ص) : هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود.

امروز:چهار شنبه 1 خرداد 1398 15:57 بعد از ظهر

میلاد قائم آل محمد مبارک باد.

آه ! یک روز همین آه تو را می گیرد گاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزد فاضل نظری

عنوان

بدون متن