پیامبر اکرم (ص): عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است.

امروز:سه شنبه 2 بهمن 1397 23:49 بعد از ظهر

 • ❖ نمرات نهایی درس الکترونیک 2

  تاریخ ثبت : 1397/10/29

  بسم الله الرحمن الرحیم نمرات نهایی درس الکترونیک 2 از لینک زیر قابل دریافت است. نمرات نهایی توسط رابطه زیر محاسبه شده است. نمره نهایی = نمره میان ترم از 6 نمره + نمره پایان ترم از 13 نمره + نمره حل تمرین از 2 نمره. با تشکر از سرکار خانم راحمی که مسئولیت برگزاری کلاس های حل تمرین را بر عهده داشتد. روز های یک شنبه و دو شنبه صبح برای بازدید برگه های امتحانی در دانشکده هستم. با تشکر سید منوچهر حسینی

 • ❖ نمرات نهایی ریاضیات مهندسی

  تاریخ ثبت : 1397/10/26

  بسم الله الرحمن الرحیم نمرات نهایی درس ریاضیات مهندسی از لینک زیر قابل دریافت است. نمرات نهایی توسط رابطه زیر محاسبه شده است. نمره نهایی = نمره میان ترم از 6 نمره (90 نمره بیشینه در نظر گرفته شده) + نمره پایان ترم از 15 نمره + نمره حل تمرین از 1 نمره. کسانی که نمره پایان ترمشان با نمره میان ترمشان تفاوت بسیار داشت، ارفاق دیگری برایشان در نظر گرفته شد. با تشکر از جناب آقای مدبران به که مسئولیت برگزاری کلاس های حل تمرین را بر عهده داشتد. روزشنبه 29 برای بازدید برگه های امتحانی در دانشکده هستم. با تشکر سید منوچهر حسینی

 • ❖ نمرات نهایی درس سیستم های دیجیتال 1

  تاریخ ثبت : 1397/10/25

  بسم الله الرحمن الرحیم نمرات نهایی درس سیستم های دیجیتال 1 از لینک زیر قابل دریافت است. نمرات نهایی توسط رابطه زیر محاسبه شده است. نمره نهایی = نمره میان ترم از 6 نمره + نمره پایان ترم از 14 نمره + نمره حل تمرین از 2 نمره. با تشکر از سرکار خانم طباطبایی که مسئولیت برگزاری کلاس های حل تمرین را بر عهده داشتد. روزهای چهارشنبه، 26 و شنبه 29 برای بازدید برگه های امتحانی در دانشکده هستم. با تشکر سید منوچهر حسینی

 • ابتدا
 • قبلی
 • 4
 • 5
 • 6
 • انتها

ربیع مبارک

ای دوست قبولم کن وجانم بستان مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان مولوی

عنوان

بدون متن